Regularny serwis  to podstawa sprawnie działającego systemu chłodniczego. Pozwala on utrzymać sprawność i wydajność urządzeń klimatyzacyjnych na porządanym optymalnym poziomie. Dla standardowego użytku urządzeń klimatyzacyjnych w domu, zaleca się przynajmniej dwukrotny przegląd w ciągu roku. W miejscach takich jak szpitale, sklepy, siłownie, czy biura, gdzie przebywa więcej osób i urządzenia te są bardziej eksploatowane, należy częściej przeprowadzać prace serwisowe klimatyzacji, aby zapobiec nie tylko mechanicznemu zniszczeniu urządzeń i coraz słabszemu przepływowi powietrza, a co za tym idzie spadku wydajności, ale przede wszystkim uniemożliwić powstawanie szkodliwych bakterii, grzybów i pleśni mogących wywoływać groźne choroby.

Prace serwisowe w skrócie obejmują:

 • kompleksowy przegląd instalacji oraz urządzeń
 • sprawdzenie stanu filtrów i ich czyszczenie lub wymiana
 • sprawdzenie stanu wentylatorów i przepływu powietrza
 • sprawdzenie stanu elektroniki
 • w przypadku układów "freonowych" (z niskowrzącymi czynnikami chłodniczymi) dodatkowo sprawdzenie połączeń (szczelności) instalacji, usunięcie ewentualnych nieszczelności i uzupełnienie czynnika
 • pomiar natężenia prądów urządzeń inwerterowych
 • pomiar ciśnień ssania i tłoczenia urządzenia konwencjonalnych
 • pomiar temperatur (przed parownikiem, za parownikiem, temperatura zewnętrzna)
 • oględziny pracy sprężarki
 • czyszczenie skraplacza – w razie potrzeby prostowanie lamel wymiennika
 • czyszczenie parownika – przedmuchanie, odkażanie środkiem bakterio i grzybobójczym
 • czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
 • sprawdzenie drożności instalacji odpływu skroplin
 • sprawdzenie pompek skroplin (jeżeli występują)